IUFRO logotyp

Träffa Skogsstyrelsen på IUFRO

Nyhet - 18 juni 2024

Skogsstyrelsen kommer att ha ett 30-tal delegater på den skogliga världskongressen IUFRO den 23–29 juni i Stockholm.

Delegaterna kommer bland annat att representera Skogsstyrelsen i montern Public Sweden, genom side events, presentationer i fält, vid seminarier och genom olika föredrag. Exempelvis kommer Skogsstyrelsen att berätta om hur vi använder AI som utbildningsverktyg för skogsskador. Våra delegater kommer att delta i olika event om jämställdhet samt vara mentorer för internationella delegater. Vi kommer även att presentera syftet med de svenska miljömålen och hur Skogsstyrelsen arbetar med dessa och vilka utvecklingsbehov vi ser.

Även projekten Grip on Life IP och LoCoForest kommer att finnas representerade under veckan.

Generaldirektör Herman Sundqvist kommer att delta vid det myndighetsgemensamma seminariet.

- Skogsstyrelsens experter och samlade kunskap är naturligtvis en stor tillgång när vi har ett så stort arrangemang som kommer till Sverige. Det här förstärker inte bara Skogsstyrelsens roll och betydelse för den nationella utvecklingen i de här frågorna, utan hela landet som skogsnation, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.