Samtal i skogen vid skogsmaskin..  Foto: Camilla Zilo

Du och din skog

Att vara skogsägare innebär att du äger och driver ett skogsföretag. Det innebär ett stort ansvar men också en stor frihet. Samtidigt som du utvecklar dina intressen för skog och natur kan du också påverka din skogs utveckling och hur den kommer att se ut i framtiden.


Vad vill du med din skog?  

För att du ska få ut mesta möjliga av ditt skogsägande är det bra om du sätter tydliga mål. Ett mål kan vara att producera ekonomiskt värdefull skog,  men målet kan också vara att sköta och utveckla andra värden som är kopplade till att äga skog. Du behöver också ta hänsyn till den biologiska mångfalden, kulturmiljöer och friluftslivet när du brukar din skog. 


Frihet under ansvar  

Som skogsägare har du stor frihet att utveckla din skog efter dina egna mål. Men du har också ett stort ansvar att förvalta skogen på ett bra sätt.


Skogsbruksplanen – ett viktigt verktyg  

En skogsbruksplan kan hjälpa dig att omsätta dina övergripande mål för skogsbruket i praktiska åtgärder. Tänk långsiktigt och företagsekonomiskt för att få ut mer av ditt skogsägande. Det är drygt en tredjedel av alla Sveriges skogsägare som inte bor på sin fastighet. Om du är en av dem så underlättar skogsbruksplanen ditt arbete med att bedriva ett skogsbruk på distans. 


Beställa skogsbrukstjänster  

För att du ska få ut det du vill från din skog måste den i de allra flesta fall skötas. Vilka åtgärder som ska göras och hur de ska utföras beror på vilka mål du har med din skog. Se till att beställa de arbeten som du inte vill, hinner eller kan utföra själv.


Skogsägarens ekonomi  

Ekonomi och skatteregler är områden som du har stor nytta av att känna till, oavsett om du bor på din fastighet, äger skogen på distans eller tillsammans med andra. Tänk långsiktigt och företagsekonomiskt så får du ut mer av ditt skogsägande.


Certifiering av skog  

Skogscertifiering innebär att du som skogsägare åtar dig att anpassa skogsbruket efter särskilda regler. Dessa gäller bland annat hur du bedriver skogsbruk, vilken hänsyn du tar till miljön och villkoren för dem som arbetar inom skogsbruket.


Andra verksamheter i skogen  

Skogsmark används också för andra verksamheter än skogsbruk. För det mesta går det bra att kombinera olika sätt att använda skogen, men ibland kan det krävas anpassningar.

  • Senast uppdaterad: 2024-07-22