Timmerbil hämtar granvirke.  Foto: @ Camilla Zilo

Skogsägarens ekonomi

Ekonomi och skatteregler är områden som du har stor nytta av att känna till, oavsett om du bor på din fastighet, äger skogen på distans eller tillsammans med andra. Tänk långsiktigt och företagsekonomiskt så får du ut mer av ditt skogsägande.

En grundregel är att skilja på skogsfastighetens ekonomi och din privatekonomi. Skogsbruket ger intäkter och kräver investeringar. Normalt är intäkterna större än utgifterna sett över en längre period, men vissa år har du kanske bara utgifter. Därför är det viktigt med god planering av ekonomin både på kort och lång sikt.

Ta hjälp av skogsbruksplanen

Tänk på att du behöver sätta av en del av avverkningsintäkterna för framtida utgifter. Du måste också säkerställa finansiering av bland annat

  • skogsvård
  • räntor
  • skogsbruksplan
  • försäkring
  • vägunderhåll.

För de flesta kan det ändå bli en slant över. Speciellt om du inte har så mycket lån på fastigheten.

Skogsbruksplanen är ett ovärderligt hjälpmedel för den ekonomiska planeringen. Den visar vilka möjligheter till inkomster du har genom gallring eller slutavverkning och vilka skogsåtgärder som innebär utgifter de närmaste åren.

Skogen och skattereglerna

Skattereglerna har stor betydelse för en skogsägares ekonomi. Det kan vara klokt att vända sig till en ekonomisk rådgivare för att få veta vad som gäller, speciellt om du nyligen har köpt en fastighet eller har fått stora avverkningsintäkter. 

Att äga skog tillsammans

Om du äger en skogsfastighet tillsammans med andra ska olika mål och intressen mynna ut i gemensamma beslut. Vid allt samägande är det viktigt att acceptera allas intressen. Det innebär att du inte alltid kan få gehör för dina egna intressen fullt ut, utan måste acceptera kompromisser.

Det är viktigt att alla delägare funderar igenom hur de vill bruka den gemensamma skogen. Vad har ni för mål? Även här, i den praktiska skogsskötseln, är skogsbruksplanen en god hjälp. Den beskriver fastighetens olika bestånd och balansen mellan miljö och produktion.

  • Senast uppdaterad: 2023-12-21