Bark som utsatts för angrepp av granbarkborre. Foto: Marita Edlund

Inventeringar och besiktningar

Om oturen är framme och skogen drabbas av en skada, exempelvis genom en storm, brand eller insektsangrepp, så är det viktigt att snabbt få en överblick av omfattningen. Vi erbjuder flera olika inventerings- och besiktningstjänster.

Våra inventerings- och besiktningstjänster innefattar alltifrån skadebesiktning till naturvärdesinventering. Förutom att en väl genomförd inventering ger dig en god översikt av din skogsfastighet, är den också ett värdefullt underlag när du vill bedriva ett certifierat skogsbruk.

Vår långa erfarenhet och opartiska ställning gör att du får en tillförlitlig inventering eller besiktning som du direkt har nytta av i ditt skogsbruk.

  • Senast uppdaterad: 2023-06-07