Solen skiner igenom tät skog. Foto: Michael Ekstrand

Värderingar

När du står inför förändringar gällande din skogsfastighet eller då skogen har skadats på något sätt, är det många gånger värdefullt att få en aktuell och pålitlig värdering. Oavsett om förändringarna handlar om ägarskifte, försäljning, skador eller nybyggnation, så ger våra värderingstjänster dig ett mycket bra beslutsunderlag.

Värdet på en skogsfastighet påverkas av en mängd olika faktorer och förändras i takt med skogens utveckling. Att bedöma det ekonomiska värdet på en skogsfastighet är ofta aktuellt när fastigheten ska säljas eller vid arvskifte. Det kan också finnas ett behov av en värdering i samband med skador på skog, intrång, markbyten eller belåning.

Våra värderingsspecialister har lång erfarenhet av det komplicerade arbete som en värdering innebär, vilket ger dig en korrekt och neutral värdering oavsett vad du har för mål med ditt skogsbruk.

  • Senast uppdaterad: 2023-06-07