Blåbär.  Foto: Mostphotos

Remisser och yttranden

Skogsstyrelsen lämnar ofta synpunkter på regeringens och andra myndigheters och organisationers utredningar och förslag. Vi skickar även själva ut förslag på remiss till andra myndigheter och organisationer.

Remisser

Skogsstyrelsens remisser är förslag och utredningar som vi har skickat ut till andra myndigheter och organisationer för synpunkter. Remisserna ligger ute så länge det finns möjlighet att lämna synpunkter på dem.

Remisser

Yttranden

Skogsstyrelsens yttranden är våra svar på uppdrag vi fått från regeringen, eller synpunkter och förslag som vi lämnat på remisser som vi fått från andra myndigheter. 

Yttranden

  • Senast uppdaterad: 2024-06-04