Händer på dator. Foto: Camilla Zilo

Om inloggning

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om inloggning till Skogsstyrelsens Mina sidor. Klicka på en fråga för att fälla fram och läsa svaret.

Frågor och svar

Jag har inte svenskt personnummer, kan jag logga in ändå?

Nej. För att logga in i nya Mina sidor krävs e-legitimation och svenskt personnummer. Svenskt personnummer behövs för att systemet ska kunna koppla ihop rätt fastigheter med rätt användare. De tjänster vi anropar har i dagsläget inte stöd för att koppla ihop fastigheter med utländskt personnummer. Om du inte har svenskt personnummer kommer du därför inte åt tjänsterna i Mina sidor.

Du som har ett samordningsnummer inskrivet i din fastighets lagfart kan ge en person med svenskt personnummer fullmakt att bli ditt ombud. Ditt ombud kan då hantera dina fastigheter i nya Mina sidor. Lantmäteriet är den myndighet som hanterar fastighetsregistret. Vänd dig till dem med frågor om din fastighets lagfart.

I don't have a Swedish social security number, can I still sign in?

No. To be able to sign in to Skogsstyrelsens My pages, e-identification and Swedish social security number are required. A Swedish social security number is needed for the system to be able to connect the right properties with the right user. The services we call currently do not have support for connecting properties with foreign social security numbers. If you do not have a Swedish social security number, you will therefore not be able to access the services in My pages.

If you have a coordination number registered in your property's legal record then you can give a person with a Swedish personnummer a power of attorney to become your agent. Your agent can then manage your properties in My pages. Lantmäteriet is the authority that handles the property register. Contact them with questions about your property's legal record.

Kan företag och organisationer logga in och använda Mina sidor?

Mina sidors målgrupp är i första hand enskilda skogsägare men det går även bra att organisationer och företag nyttjar tjänsterna. Företagets eller organisationens firmatecknare kan ge fullmakt till medarbetare som därefter kan logga in med sin E-legitimation. 

Problem vid inloggning med e-legitimation

Om du får problem med att logga in på Mina sidor, prova att logga in med en annan webbläsare av senaste version. Du kan också testa att rensa webbhistoriken. Ytterligare ett alternativ kan vara att starta om webbläsaren eller datorn.

Mer information om e-legitimation och support finns hos leverantören av e-legitimation.

Varför kan jag inte logga in med lösenord i nya Mina sidor?

Som myndighet måste vi identifiera personer som loggar in i våra tjänster för att säkerställa att de får åtkomst till rätt innehåll. E-legitimation är en säker och pålitlig inloggningsmetod som gör att vi kan erbjuda användaren en komplett ärendehantering i Mina sidor.

  • Senast uppdaterad: 2024-07-10