Gråfärgad plank på husvägg. Foto: Mostphotos

Användningsvillkor

Du får under vissa villkor fritt kopiera och sprida vidare all statistik som finns på statistiksidorna. Det gäller såväl tabeller som diagram. Följande villkor gäller:

CC0 och CC-BY

Vi tillhandahåller data som finns i vår statistikdatabas under licensen CC0. Det innebär att du fritt kan använda datat utan att du behöver ange källa.

Rapporter, analyser och andra dokument som du finner på våra statistiksidor är utlagda under licensen CC-BY. Det innebär att du ska ange att Skogsstyrelsen är källa om du använder innehållet. 

Om du vill referera till en webbsida kan du ange länken till sidan och gärna datum då du hämtade uppgifterna.

Foton och illustrationer

Du får inte använda fotografier och illustrationer. De skyddas av reglerna i lagen (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk (upphovsrättslagen) och får inte kopieras eller spridas utan Skogsstyrelsens tillstånd.

Länkar

Du får gärna länka till våra statistiksidor.

Statistikdatabas och API

Du kan föra över data från statistikdatabasen digitalt via programmeringsgränssnittet API. Det krävs inget särskilt medgivande för det. Samma regler för källangivelse gäller som ovan. Du får inte använda API:et för att sprida skadlig kod. Observera att ändringar kan ske i databasen som gör att du måste rikta om din fråga.