Plantskola. Foto: Michael Ekstrand

Skogsodlingsmaterial – produktion och handel

Som skogsägare behöver du kunskap och information för att kunna välja rätt material till din plantering, och följa upp resultatet. Som producent och leverantör behöver du känna till de regler som gäller för din verksamhet så att materialet håller rätt kvalitet och går att identifiera.

Skogsodlingsmaterial är frö, växtdelar, plantor, sticklingar, kottar, ollon och liknande som används för skogsodling. För produktion av, och handel med, skogsodlingsmaterial finns regler som är till för att främja ett hållbart skogsbruk. Viktiga mål med dessa regler är att det skogsodlingsmaterial som erbjuds ska vara genetiskt anpassat till växtplatsen och hålla en hög kvalitet. Ett annat viktigt mål är att bevara den genetiska mångfalden i skogen.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-11