En skogskonsulent och en skogsägare tittar tillsammans på kartprogram (Field maps) i telefon omgivna av bokskog. Foto: Jenny Leyman

Anmäl intresse för rådgivning om ädellövskogsbruk

Vill du värna om ädellövskogen genom att bruka den aktivt? Eller har du funderingar på att anlägga en ädellövskog på din fastighet? Vi kan ge råd om hur du ska gå till väga. Skicka in din intresseanmälan för rådgivning så kontaktar vi dig.

Rådgivningen sker främst på plats i din skog och kan användas som ett underlag för att söka ekonomiskt stöd för ädellövskogsbruk.

Har du skog i flera län?

Har du skog i olika län och är intresserad av rådgivning på olika fastigheter? Då ber vi dig skicka ett formulär för varje län där du har en fastighet som du är intresserad av att få rådgivning för.

  • Senast uppdaterad: 2024-03-06