Regnbåge.

Skogens klimatråd

Skogen och skogsbruket påverkas påtagligt av de klimatförändringar vi står inför. Samtidigt som skogen kan komma att växa bättre i ett varmare klimat, ökar även riskerna för skador som till exempel insektsangrepp.

Som skogsägare kan du genom aktiva val i din skötsel av skogen rusta din fastighet för att bättre klara framtidens klimat. Det gäller att lyfta blicken och se klimatanpassning som en del i den övergripande planeringen för skogsfastigheten.

Om tjänsten Skogens klimatråd

I Skogens klimatråd kan du få en bild av hur klimatförändringarna kan påverka din skog och få råd om hur du klimatanpassar den. Det är ett system där du med hjälp av din skogsbruksplan enkelt kan lägga in uppgifter om din skog och få råd anpassade till din fastighet och din målsättning med skogsbruket. Råden du får baseras på hur klimatet förväntas ändras i det område din fastighet ligger tillsammans med de uppgifter du lagt in.

Tjänsten ger dig översiktliga råd på fastighetsnivå om vad du bör tänka för att din fastighet ska stå bättre rustad att möta ett framtida klimat. Eftersom råden baseras på ganska få uppgifter ska du i första hand se dem som en tankeväckare och ett förslag till grov inriktning för din skogsskötsel.

Innan du tar beslut om konkreta åtgärder behöver du väga in fler faktorer som till exempel egenskaper hos marken och skogen på just den plats där du ska utföra åtgärden. Ta gärna hjälp av en skoglig rådgivare.

Tillgänglighetsredogörelse för Skogens klimatråd