Band runt tallstam med texten miljöhänsyn naturvård. Foto: Michael Ekstrand

Målbilder för god miljöhänsyn

Vad är en hänsynskrävande biotop? Vilka naturvärden kan finnas där du planerar att avverka? Hur bör hänsynen tas när du utför en föryngringsavverkning? I faktabladen om målbilder för god miljöhänsyn får du hjälp att hitta svaren.

Målbilderna för god miljöhänsyn är tänkta som en vägledning i det praktiska skogsbruket. De är framtagna är framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.

Introduktion till Målbilder för god miljöhänsyn (pdf)

Introduktion till Målbilder för hänsyn till friluftsliv och rekreation (pdf)

Introduktion till Hänsynskrävande biotoper (pdf)