Om Planera min skog

I Planera min skog kan du som skogsägare redigera beståndsuppgifter, och planera både miljöhänsyn och skogliga åtgärder. Du kan importera en befintlig skogsbruksplan, få hjälp med planeringen via checklistor, skapa och skriva ut beställningsunderlag med mera.

Frågor och svar

Hur importerar jag en skogsbruksplan?

Om du redan har en skogsbruksplan kan du importera den till Mina sidor. Här är några saker att tänka på då:

  • Filen du laddar in måste vara i formatet .xml.
  • När du har importerat skogsbruksplanen kan det hända att vårt system behöver justera ytorna för bestånden som finns i planen lite så att de kan anpassas till Skogsstyrelsens kartor och system. Beståndens storlek kan därför avvika något från hur det ser ut i skogsbruksplanen. Du kan alltid ändra beståndens yta efter att du har importerat planen.
  • Om du har importerat en skogsbruksplan, ändrar dig och vill rensa bort de bestånd som skapades kan du göra det genom att klicka på knappen ”Radera”.
  • Om du redan har importerat en skogsbruksplan och importerar en ny, skriver den nya importen över den gamla.
Vad är ett bestånd?

Ett bestånd är ett ganska enhetligt skogsområde när det gäller trädslagsblandning, ålder, diameter, bördighet och så vidare. I ”Planera min skog” kan du själv dela in skogen i olika bestånd, vart och ett med sina egna data och skötselförslag. Om du importerar en skogsbruksplan kommer bestånden från skogsbruksplanen.

Hur skapar jag egna bestånd?

Du kan rita in egna bestånd direkt i din fastighet, och även redigera importerade bestånd i kartverktyget. Detta gör du genom att klicka på knappen ”Rita bestånd” respektive ”Hantera bestånd”. Första gången du använder tjänsten är hela fastigheten ett enda bestånd som du sedan kan dela upp i mindre ytor genom att använda verktyget ”Skapa nytt bestånd” i kartan.

Hur ändrar jag ytorna på mina bestånd?

Det finns två verktyg för att hantera bestånd i ”Planera min skog”: ”Skapa nytt bestånd” och ”Slå ihop bestånd”. Vill du till exempel göra ett befintligt bestånd större skapar du ett nytt bestånd intill och slår sedan ihop det gamla och det nya beståndet.

Hur ändrar jag beståndsuppgifter?

Du öppnar beståndsuppgifterna genom att trycka på pennan vid beståndets namn i högerpanelen när du är i kartan. Du kan även trycka på ”Ändra beståndsuppgifter” i beståndslistan på ”Planera min skogs” startsida.

Hur skapar jag egna hänsynsobjekt i kartan?

Rita in hänsynsobjekt gör du direkt i kartan i ”Planera min skog”. Det finns två vägar att gå för att komma dit. Du kan trycka på knappen ”Hantera” på startsidan i ”Planera min skog” och sedan öppna verktyget ”Hänsyn” uppe till vänster. När du skapat en åtgärd i ett bestånd och börjat planera den finns det även en punkt i checklistan som tar dig direkt till kartan för att rita in den hänsyn som ska tas vid din planerade åtgärd.

Hur skapar jag egna anteckningar i kartan?

När du skapat en åtgärd i ett bestånd och börjat planera den finns det en punkt i checklistan som skapas som heter ”Anteckna i kartan”. Den tar dig direkt till kartan för att rita in anteckningar kopplade till din planerade åtgärd.

Vi är flera delägare, kan vi använda samma skötselplan?

Eftersom skötselplanen du skapar är kopplad till fastigheten och inte till din användare har alla delägare samt eventuella ombud tillgång till samma plan.

Kan jag se mina bestånd på fler ställen i Mina sidor?

Du kan visa bestånd från ”Planera min skog” i ”Utforska i kartan” genom att välja ”Mina kartlager” i vänsterpanelen. Där kan du sedan välja vilka bestånd du vill se.

Ska du skicka in ett ärende till Skogsstyrelsen kan du i de flesta fall välja ett bestånd du skapat i ”Planera min skog” om du vill i stället för att rita in en ny yta. Vid till exempel en avverkningsanmälan följer även den hänsyn du ritat in i ”Planera min skog” med in i anmälan om du väljer ett bestånd.

  • Senast uppdaterad: 2024-07-10