Förklaring om tillbörlig aktsamhet

Som verksamhetsutövare eller stor handlare måste du lämna in en förklaring om tillbörlig aktsamhet innan du importerar, exporterar eller tillhandahåller en produkt på marknaden.

Förklaringen lämnas in i EU:s informationssystem Traces. Detta kan du antingen göra direkt i systemet eller genom att använda det API som EU-kommissionen tillhandahåller.

Du behöver registrera ditt företag en gång i systemet. Då anger du namn, adress och kontaktuppgifter till företaget. Är du importör eller exportör behöver du också ange företagets Eori-nummer.

Genom förklaringen intygar du att tillbörlig aktsamhet har visats och att ingen eller endast en försumbar risk har konstaterats för att produkterna inte är avskogningsfria och inte har producerats i enlighet med relevant lagstiftning i produktionslandet.

Förklaringen ska innehålla följande uppgifter:

  • HS-nummer
  • Produktens handelsnamn
  • Produktens vetenskapliga namn (i tillämpliga fall)
  • Kvantitet (vikt, volym eller antal enheter)
  • Produktionsland
  • Geolokalisering som visar var råvarorna har producerats

När du har lämnat in en förklaring får du tillbaka ett referensnummer från systemet. Det referensnumret behöver du ange på tulldeklarationen vid import och export. Tullverket kommer att validera att referensnumret finns på tulldeklarationen.

Om du vill hänvisa till en befintlig förklaring om tillbörlig aktsamhet måste du ange referensnumret för den förklaringen. Referensnumret har den som gjorde förklaringen fått via EU:s informationssystem.

En förklaring om tillbörlig aktsamhet blir normalt sett giltig inom 24 timmar efter att du har lämnat in den i systemet.

För användare

EU-kommissionen kommer under hösten att publicera filmer om systemet och ta fram en användarmanual. Skogsstyrelsen kommer preliminärt att hålla genomgångar av systemet i november.

Traces öppnar i november

I mitten av november öppnar systemet för registrering och från och med den 2 december kan förklaringar om tillbörlig aktsamhet lämnas in.

API för verksamhetsutövare

EU-kommissionen har tagit fram ett API för att verksamhetsutövare ska kunna föra över information från sina befintliga IT-system till kommissionens informationssystem och ta emot information från informationssystemet. Den tekniska specifikationen för API:et finns på EU-kommissionens webbplats. Där finns också information om hur du kan testa API:et.

Informationssystem - Europeiska kommissionen (green-business.ec.europa.eu)

  • Senast uppdaterad: 2024-06-28