Ledningsgata genom skog. Foto: Ulf Lindroth

Naturvärden − kartläggning

Med vår tjänst Naturvärden − kartläggning får du ett innehållsrikt planeringsunderlag inför tillståndsansökningar, ekologiska landskapsplaner eller skogliga åtgärder.

Arbetet sker enligt dina önskemål eller utvecklas tillsammans med dig. Kartläggningen av naturvärden kan ske som inventering av specifika artförekomster eller andra typer av kartläggningar av naturvärden eller miljöer.

Vi utför även naturvärdesbedömningar enligt olika modeller, uppdatering av naturvårdsplaner och planering av kreotoper och grön infrastruktur.

Arbetet genomförs som fältinventering eller analyser av tillgängligt material till exempel kartor, laserdata, beståndsregister och tidigare inventeringar. Ofta kombineras dessa två arbetssätt.

Vår kartläggning av naturvärden ger ett värdefullt planeringsunderlag inför exempelvis traktplanering, skogsskötselåtgärder eller framställning av ekologiska landskapsplaner.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-18