Röjning i skogen.  Foto: Josefina Sköld

Digitala råd om röjning för din skog

Det finns många sätt att sköta skog på. Det är målet och vilken typ av värden man vill skapa eller förstärka som bestämmer vad som är rätt metod. Här får du råd och instruktioner för hur du ska sköta din ungskog. Råden anpassas efter hur din ungskog ser ut och vilka värden du vill skapa.

Råden har tagits fram av en expertgrupp bestående av specialister, forskare och representanter för olika intresseorganisationer. De är utformade utifrån ett antal vanliga typbestånd som finns i olika delar av landet. Om din ungskog avviker tydligt från typbeståndet så kommer beslutsstödet inte att kunna ge råd. Råden är anpassade för ungskog som är i röjningsfasen, vilket betyder att medelhöjden ligger mellan 2-5 meter.

Du kommer att få svara på ett antal frågor om din ungskog och om vilket mål du har för skötseln av den. Ibland vill man kombinera olika värden i samma bestånd. I så fall rekommenderar vi att du kör igenom beslutsstödet flera gånger med de olika mål du vill gynna, jämför resultaten och ser hur mycket de olika skötselinstruktionerna du får fram skiljer sig. Kanske går det att hitta ett mellanting som ger en bra kompromiss mellan olika värden. 

Råden är formulerade som att du själv utför åtgärderna, men de kan förstås lika gärna användas som instruktion om du lejer bort arbetet.

Geografiskt område