Rapporter från 2018-2022

Här hittar du Skogsstyrelsens rapporter och meddelanden från 2018 till 2022.

Från och med september 2017 publicerar Skogsstyrelsen enbart rapporter. 

  • Senast uppdaterad: 2024-02-01