Symbolbild karta.

Skogsärenden för företag

Läs om hur du ansluter ditt företags planeringssystem till Skogsärenden för företag.

Företag med egna geografiska informationssystem (GIS) kan ansluta till Skogsärenden för företag via ett så kallat webb-API som heter Nemus.

En myndighetskontakt

När Skogsärenden för företag är fullt utbyggd ska du kunna skicka in alla dina skogsärenden digitalt via tjänsten, oavsett vilken myndighet som ska ha ärendet. I dag kan du använda tjänsten för att:

  • anmäla eller ansöka om avverkning till Skogsstyrelsen
  • anmäla samråd om skogliga åtgärder till Skogsstyrelsen
  • lämna in intresseanmälan om formellt skydd till Skogsstyrelsen
  • lämna in ärenden om fornlämningar till länsstyrelsen 
  • lämna in ärenden om markavvattning till länsstyrelsen

En viktig funktion i Skogsärenden för företag är också att du kan hämta ditt ärendes status.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-11