Medelålders kvinna i mössa och fleecejacka som står ensam i skogen och tänker. Foto: Bulldozer

Vad vill du med din skog?

På din skogsfastighet finns det i regel stora ekonomiska värden. Men det finns även annat som du kan sätta stort värde på, till exempel jakt, friluftsliv, vacker natur och kulturmiljöer.

Sätt mål för din skog

De mål du sätter för din skog kan vara att producera virke men också att sköta och utveckla övriga värden som finns på fastigheten. De flesta markägare ser virkesproduktionen som viktigast. Men det finns markägare som tjänar sina pengar på besökare som uppskattar deras skog. Slutligen kan till exempel en vacker skog eller bra jakt vara positivt för värdet på fastigheten.

För att skogen ska bli vad du tänkt är det viktigt att sätta mål för såväl enskilda bestånd som hela fastigheten, utifrån dina intressen och den inriktning du vill ha. Då kan du lättare beskriva vad du vill ha råd kring och sedan ställa rätt krav på den som till exempel avverkar i din skog.

Samhällets mål - produktion och miljö

Samhället har två viktiga mål som berör dig som skogsägare och som regleras i skogsvårdslagen.

Produktionsmålet innebär att skogsmarken ska producera skog och utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger uthållig avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska vara handlingsfrihet i fråga om användning och vad skogen producerar.

Miljömålet innebär att säkra biologisk mångfald och genetisk variation. Vi ska bruka skogen så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen får förutsättningar att överleva och vara ett livskraftigt bestånd. Vi ska också skydda hotade arter och naturtyper och värna skogens kulturmiljövärden och dess estetiska och sociala värden.

  • Senast uppdaterad: 2024-07-10