Ung sparvuggla. Foto: Kenneth Johansson

Webbutbildningar i Kunskapsportalen

I Kunskapsportalen hittar du våra webbaserade utbildningar som riktar sig till dig som är skogsägare eller skogligt intresserad.

Tekniska utbildningar, som till exempel motorsågsutbildningar, hittar du under Produkter och tjänster.

Skogsträffar och andra digitala träffar hittar du under Rådgivning och kunskapsstöd. 

Gå en webbutbildning

Anmälan till och genomförande av våra webbutbildningar görs via Kunskapsportalen. För att kunna ta del av en webbutbildning behöver du ett konto i Kunskapsportalen. Har du inte redan ett konto behöver du registrera dig.

Vi erbjuder webbutbildningar i flera olika ämnen, till exempel klimatanpassning, blandskog och hur du blir en mer aktiv och trygg i ditt skogsägare. Vi har också en utbildning om möjligheterna med Skogsstyrelsens Mina sidor. Allt tillgängligt när du vill och i din egen takt.

  • Senast uppdaterad: 2023-12-13