En man mäter omkretsen på ett träd med ett måttband. Foto: Michael Ekstrand

Enheter och symboler

Här hittar du förklaringar av några vanliga enheter som används i skogsbruket samt förklaringar av olika symboler som vi använder i våra tabeller.

Enheter

Här finns förklaringar av några vanliga enheter som används i skogsbruket.

Förkortning Förklaring
m3 Kubikmeter.
m3f

Kubikmeter fast mått eller fastvolym.

Måttslaget fastvolym kan erhållas efter omvandling av skrymvolym eller vikt. Det är tillämpbart för andra sortiment än rundved. Materialets fastvolym avser alla i mätenheten ingående materialkomponenter; ved, bark, barr med mera.

m3f ub

Kubikmeter fast mått under bark.

Detta är ett vanligt mått vid försäljning av rundvirke efter avverkning.
Kan mätas enligt stock- eller travmätning. Vid travmätning mäts travens yttermått varefter luft och bark räknas bort med en bedömd vedvolymprocent.

m3s

Skrymvolym eller stjälpt volym.

Volym inklusive mellanrum mellan virkesbitarna. Avser exempelvis flis, spån eller annat sönderdelat material i skäppa. 

m3sk

Skogskubikmeter.

En skogskubikmeter är hela stamvolymen med bark ovan stubbskäret. Måttet används för att beskriva volymen av stående skog till exempel i skogsbruksplaner.

m3to

Kubikmeter toppmätt eller toppcylindervolym.

Volymen toppmätt kubikmeter får du genom att mäta den cylinder man får från att mäta stockens längd och diameter i toppen av stocken. Måttet används vanligen vid sågtimmermätning. 

ha

Hektar.

Ett hektar är 10 000 m2

 

Symboler

Här hittar du förklaringar av olika symboler som vi använder i våra tabeller.

Symbol Förklaring
' ' upprepning
- inget att redovisa
0 eller 0,0 mindre än 0,5 respektive 0,05 av enheten
.. uppgiften ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges
. uppgiften kan inte förekomma