Förbud för virkesmätning med toppformtalsmatris från den 1 augusti 2023

Skogsstyrelsen har beslutat om förbud för mätning med toppformtalsmatris för att beräkna virkesvolym i m3fub. Beslutet gäller från den 1 augusti 2023.

Anledningen till förbudet är att det saknas dokumenterade studier som visar att metoden klarar noggrannhetskraven. Matrisen ger olika resultat för rotstockar, mellanstockar och toppstockar. Sortiment och mätplatser som har en annan blandning av stockar än den som matrisen skapats av kan få systematiska fel. Enligt föreskrifterna om virkesmätning får endast mätmetoder som ger tillfredställande resultat användas.

Det är fortfarande  möjligt att mäta och handla med virke i toppmätt volym (m3to) eller i fastvolym (m3fub) om man använder en annan mätmetod än toppformtalsmatris. Biometria har haft ett projekt för övergången till mätramsfub. De sågverk som vill erbjuda stockmätning i m3fub har bytt mätramen eller uppdaterat mjukvaran. De virkeshandlare som köper virke av markägare behöver anpassa sina avtal till den mätteknik som sågverket erbjuder.

  • Senast uppdaterad: 2024-06-11