Barn leker i löv.  Foto: Mostphotos

Verksamhet riktad mot skolan

Skogsstyrelsen bedriver verksamhet riktad mot skolor. Vi riktar oss till lärare och lärarstudenter, men även till elever och studie- och yrkesvägledare.

Syftet med Skogsstyrelsens skolverksamhet är att:

  • Öka kunskapen om, intresset av och förståelsen för skogens alla värden, så som skogsbruk, natur- och kulturmiljö, hälsoeffekter, friluftsliv och att lyfta fördelarna med skolskogen som uterum i undervisningen.
  • Bidra till ökad jämställdhet inom skogssektorn.
  • Stimulera och inspirera yngre generationer till mer vistelse i utemiljöer, vilket i förlängningen leder till bättre folkhälsa och livskvalitet.

Skogsstyrelsen samverkar i många fall med Skogen i Skolan vid genomförande av aktiviteter.

Skogen i Skolan (skogeniskolan.se)

  • Senast uppdaterad: 2024-05-21