Symbolbild statistiska meddelanden. Foto: Skosstyrelsen

Statistiska meddelanden

Statistiska meddelanden (SM) innehåller tabeller, figurer och beskrivande texter. Tabellerna finns också i vår statistikdatabas.

Observera!

Under 2022 slutar vi att göra Statistiska meddelanden. Istället gör vi statistikfaktablad som innehåller de viktigaste resultaten i form av texter och diagram.

De senaste Statistiska meddelandena inom respektive produktområde kommer att finnas kvar på den här sidan under året. 

Kontakta oss om du vill få tillgång till äldre statistiska meddelanden.