Anmälan om virkesmätning

Alla företag som mäter virke ska anmäla detta till Skogsstyrelsen. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret "Anmälan om virkesmätning" och skicka in det till Skogsstyrelsen. Du kan också använda en blankett. Därefter ska du årligen senast den 1 mars lämna uppgifter om företagets verksamhet. Även då använder du formuläret eller blanketten.

Virkesmätningslagen gäller för mätning som används för att betala markägaren. Sortimentet som omfattas är rundved och GROT, oavsett sönderdelning. Industriella biprodukter som sågspån och bark omfattas inte av lagen.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-14