Timmer. Foto Henry Stahre. Foto: Henry Stahre

Certifiering av skog

Skogscertifiering är ett frivilligt åtagande som du som skogsägare kan ta för ett ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk. Efterfrågan på certifierade produkter från skogen ökar.

Skogscertifiering innebär att du som skogsägare åtar dig att anpassa skogsbruket efter särskilda regler. Dessa gäller bland annat hur du bedriver skogsbruk, vilken hänsyn du tar till miljön och villkoren för dem som arbetar inom skogsbruket.

Skogsbruksplanen är en viktig del av certifieringen. Alla skogsägare som ställer upp på certifieringskraven kan bli certifierade.

Två certifieringsstandarder

Vid en certifiering tecknar du ett avtal där dina åtaganden för den certifieringsstandard du valt framgår. I Sverige finns två system:

  • FSC-standard
  • PEFC-standard

Båda certifieringssystemen har likartade krav när det gäller skogsbruksstandard, miljöstandard och den sociala standarden. Det finns också skillnader mellan systemen. Kraven har tagits fram av respektive certifieringsorganisation. Många skogsägare är i dag dubbelcertifierade.

Eftersom certifieringen är en frivillig överenskommelse har Skogsstyrelsen som myndighet ingen del i certifieringsarbetet.

Vilka är vinsterna med att vara certifierad?

Många kunder vill i dag köpa certifierade skogsprodukter. Genom att du certifierar din skogsfastighet kan du visa att du ställer upp på de krav som ställs. Detta stärker avsättningsmöjligheterna för skogsprodukter. Skogscertifiering kan bidra till att trä och papper blir starkare i konkurrensen med andra material och att marknadsandelarna för skogsprodukter ökar. Det ger en garanti och trovärdighet vilket gynnar skogsägaren och skogsbruket.

I dag är även många entreprenörer certifierade, vilket innebär att de lever upp till certifieringskraven om ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen i sitt arbete

  • Senast uppdaterad: 2023-12-12