Stöd och bidrag

Du som är skogsägare kan söka ekonomiska stöd hos Skogsstyrelsen. Det kan också finnas stöd att söka hos din länsstyrelse.

Här får du fakta om stöden, inspiration och exempel på vad du kan ansöka om stöd för.


Anmäl intresse för återvätningsavtal  

Dikade torvmarker släpper ut mycket växthusgaser. Du kan bidra till stor klimatnytta genom att sätta igen dikena. Genom ett återvätningsavtal kan du få ekonomisk ersättning.


Stöd för kompetensutveckling inom hållbart skogsbruk 2023-2027  

Företag och organisationer kan söka stödet för att anordna kompetensutveckling inom hållbart skogsbruk för andra. Du hittar länkar till aktuella utlysningar på den här sidan.


Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)  

Vill du utföra åtgärder i skogen som främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller rekreation och friluftsliv? Då kan du få kostnadsfri rådgivning och söka Nokås-stöd.


Stöd för ädellövskogsbruk  

Vill du värna om ädellövskogen genom att bruka den aktivt? Sök ekonomiskt stöd till kostnader för återväxtåtgärder och röjning.


Skogens miljövärden  

Stödet Skogens miljövärden går inte längre att söka. Du som sökt och fått beslut om stöd kan fortfarande ansöka om utbetalning. De åtgärder som tidigare ingick i Skogens miljövärden går nu att söka stöd för genom Nokås.


Rundvirkesstiftelsen  

Det går nu att söka pengar från Rundvirkesstiftelsen. Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2024. Ansökningar som är till nytta för flera inom skogsbruket är prioriterade, till exempel forskning, läromedel och informationsinsatser.

  • Senast uppdaterad: 2024-04-04