Två personer i skogen samtalar. Foto: Camilla Zilo. Foto: Camilla Zilo

Anmäl intresse för rådgivning om natur-, kultur- och sociala värden

Vill du utföra åtgärder i skogen som främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller rekreation och friluftsliv? Vi kan ge dig råd om hur du ska gå till väga. Skicka in din intresseanmälan för rådgivning så kontaktar vi dig.

Rådgivningen sker främst på plats i din skog och kan användas som ett underlag för att söka ekonomiskt stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås).

Har du skog i flera län?

Har du skog i olika län och är intresserad av rådgivning på olika fastigheter? Då ber vi dig skicka ett formulär för varje län där du har en fastighet som du är intresserad av att få rådgivning för.

  • Senast uppdaterad: 2024-03-06