Karta med värdefulla skogsmiljöer och terrängskuggning

Skogens pärlor

Här redovisas värdefulla skogsmiljöer och kulturlämningar i svenska skogar

För närvarande finns över 500 000 objekt i Skogens pärlor plus arter. De olika objekten visas i en karta där du själv kan välja vad du vill titta på och i vilket geografiskt område.

Innehåll

Det här hittar du i Skogens pärlor:

  • Nyckelbiotoper och objekt med naturvärden
  • Sumpskogar
  • Områdesskydd
  • Forn- och kulturlämningar
  • Artobservationer

Information om yttre gränser på avverkningsanmälda områden och utförda avverkningar visas inte längre på Skogens pärlor. Du hittar den informationen i Skogliga grunddata. Du kan enkelt växla mellan Skogens pärlor och Skogliga grunddata när du är inne i webbkartan.

 

  • Senast uppdaterad: 2024-05-29