Trädstammar ligger lastade på varandra. Foto: Ulf Lindroth

Konsulttjänster

Hittar du ingen produkt eller tjänst som passar in på det du efterfrågar? Vi erbjuder många andra olika tjänster, så kallade konsulttjänster, inom områdena inventering, besiktning, planläggning, vägprojektering, värdering och utbildning.

Vi kan specialanpassa olika inventeringar/besiktningar för ditt behov, till exempel viltinventering, återväxtinventering, natur- och kulturmiljövärdesinventering, provtagning och mätning av olika slag, hänsynsuppföljning eller skadeinventering.

Inom vägområdet kan vi erbjuda väglinjeprojektering och skogsbilvägsprojektering eller varför inte en utbildning i miljöanpassad vägbyggnadsteknik.

Om du behöver en skräddarsydd utbildning till ditt företag, exempelvis körkort för motor- eller röjsåg, om naturvärden och nyckelbiotopsinventering, kulturmiljövård eller grundläggande skogskunskap – då hjälper vi dig.

Vi erbjuder också föreläsningar eller seminarier inom skogliga ämnen och utför GIS-analyser enligt dina önskemål (avverkningsmöjligheter, volymberäkningar, skoglig statistik med mera).

Skogsstyrelsen har tillgång till bra kartmaterial och kan därmed hjälpa dig med olika kartprodukter – antingen utskrivna på papper eller i digital form, till exempel jaktkartor, gödslingskartor med mera. De digitala kartorna levereras i kända filformat och kan dessutom många gånger användas i smartphones.

Några exempel på vad vi kan erbjuda dig:

  • Kulturmiljövårdsutbildning
  • Hänsynsuppföljning
  • Jaktkartor
  • Skogliga GIS-analyser
  • Bearbetning och sammanställning av skoglig statistik

Våra experter har lång erfarenhet av sammansatta och skräddarsydda tjänster. Kontakta oss redan i dag för mer information.

  • Senast uppdaterad: 2023-06-07