Landskap. Foto: Michael Ekstrand

Stöd för kompetensutveckling inom hållbart skogsbruk 2023-2027

Du kan söka stödet för att anordna kompetensutveckling för verksamma inom skogsbruksföretag. Du hittar länkar till aktuella utlysningar på den här sidan.

Aktuella och kommande utlysningar

Kompetensutvecklingsstödet söker du via utlysningar. I utlysningen talar vi om hur mycket pengar det finns att söka, vilka ämnesområden/inriktningar som gäller, vilka aktiviteter som kan ingå i ett projekt och andra stödvillkor. Vi informerar löpande om ämnesområden och datum för utlysningar på den här sidan.

Aktuella utlysningar:

  • Just nu finns inga utlysningar att söka.

Kommande utlysningar:

  • Natur- och kulturvårdande skötsel och grön infrastruktur.
    Utlysningen omfattar 12 miljoner kronor och är planerad till våren/sommaren 2025. När datum är fastställt, publiceras det på den här webbsidan.

Vem kan söka stödet?

Företag, kommuner, regioner, myndigheter, organisationer och föreningar kan söka stödet för att anordna kompetensutveckling för andra än egen personal.

Vad kan jag söka stöd för?

Kompetensutveckling omfattar kurser, olika typer av informationsaktiviteter och rådgivning. De aktiviteter som genomförs i projekten ska ge målgruppen praktiska och konkreta exempel på miljö- och klimatåtgärder som går att tillämpa på företagsnivå.

Hur mycket stöd kan jag få?

Du kan få stöd för 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

Hur söker jag stödet?

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst.

Prioritering av ansökan

Ansökningar prioriteras i enlighet med fastställda generella urvalsmoduler. Dessa moduler innehåller så kallade urvalskriterier. Mer information om urvalskriterierna och detaljerad poängfördelning för kompetensutveckling för hållbart skogsbruk finns i dokumentet ”Urvalskriterier och poäng för ansökningar under år 2024” på Jordbruksverkets webbplats. Från sidan 46 och framåt hittar du de delar som berör Hållbart skogsbruk.

Minimipoäng för stöd

En ansökan kan få maximalt 1 000 poäng. Din ansökan måste uppnå minst 300 poäng för att kunna vara aktuell för stöd. Läs mer om urvalskriterier och poäng för ansökningar på Jordbruksverkets webbplats.

  • Senast uppdaterad: 2024-04-10