Avverkningsanmälan och ansökan

Du kan anmäla din avverkning på Mina sidor eller via blankett.

Anmälan/ansökan på Mina sidor

Anmälan/ansökan görs med fördel via Mina sidor.

I Mina sidor finns underlag i form av kartor, flygbilder och hänsynsinformation.

Anmälan/ansökan på blankett

Du kan också anmäla/ansöka via blankett. Via anmälningsblanketten kan du anmäla anmälningspliktiga åtgärder såsom användning av främmande trädslag eller vegetativt förökat skogsodlingsmaterial, uttag av skogsbränsle samt skyddsdikning. Du måste då själv bifoga karta. På första och fjärde sidan av blanketterna finns anvisningar om vilka uppgifter som ska finnas på anmälan/ansökan.

Blanketter

Skogsärenden för företag

För företag med egna planeringssystem finns också Skogsärenden för företag. 

Publicering

Avverkningsanmälan är allmän handling och kan på begäran komma att lämnas ut från Skogsstyrelsen. Delar av innehållet kommer även att publiceras i flera av Skogsstyrelsens e-tjänster, dock utan ägar- och fastighetsuppgifter.