Solbelyst ekbacke i naturreservat. Foto: Patrik Svedberg

Naturreservat

Ett naturreservat är ett område med höga naturvärden som har extra stor betydelse för växter och djur. Det finns både kommunala och statliga naturreservat.

Det är länsstyrelsen som beslutar om de statliga naturreservaten.

Enligt Miljöbalken får man bilda naturreservat av fem anledningar:

  • För att bevara biologisk mångfald.
  • För att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer.
  • För att tillgodose behov av områden för friluftslivet.
  • För att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer.
  • För att skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Hitta naturreservat i ditt län

På webbsidan för länsstyrelsen i ditt län hittar du naturreservaten i länet. Många har kartor och beskrivningar över flera reservat och vad som är tillåtet och förbjudet. 

  • Senast uppdaterad: 2023-11-14