Snötäckt tallskog och skogsmark.  Foto: Josefina Sköld

Ekonomi

Här hittar du bland annat statistik över kostnader och ersättningar i skogsbruket, virkespriser, taxeringsvärden och köpeskillingar.

  • Senast uppdaterad: 2024-07-05