Fjällnära skog. Foto: Rune Ahlander

Gödsling

Skogsgödsling är en lönsam åtgärd om det utförs i rätt bestånd och vid rätt tidpunkt.

Gödsling kan också påverka  miljön negativt. Planera därför din gödsling noga och markera var du inte ska gödsla. På de här sidorna kan du läsa mer om detta. 

  • Senast uppdaterad: 2024-01-12