Välkommen till Skogsstyrelsens pressrum

Här finns våra pressmeddelanden, bilder, debattartiklar och annan information för dig som är journalist. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig med dina frågor och att hitta rätt person. Vänd dig i första hand till vår presstjänst.

Lokala kontakter

Om du har en fråga som gäller en specifik landsdel, län eller ort så kan du också vända dig direkt till respektive distrikts- eller regionchef. Du hittar deras telefonnummer på sidan "Kontakt".

Prenumerera på pressmeddelanden

Du kan prenumerera på våra pressmeddelanden som finns hos Via TT. Där kan du aktivera din prenumeration.

Ta del av allmän handling

När du vill ta del av en allmän handling eller har frågor som rör vårt diarium kan du vända dig till vår registratur. Du hittar mer information och kontaktuppgifter på sidan "Begära ut allmän handling".

Hitta skoglig statistik

I vår statistikdatabas kan du hitta en stor mängd statistik som rör skogen, både nationellt och lokalt. Databasen innehåller officiell statistik från Skogsstyrelsen men också en hel del annat. På sidan "Statistik efter ämne" kan du hitta statistik presenterad utifrån en rad ämnesområden. 

Har du frågor om statistik, kontakta enheten för statistik och datainsamling.
E-post: statistik@skogsstyrelsen.se

Så här är vi organiserade

Skogsstyrelsen har kontor på cirka 75 platser runtom i landet. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping. Vi är uppdelade i 22 distrikt i tre regioner. Totalt arbetar cirka 800 personer på Skogsstyrelsen. Mer information om vår organisation finns på sidan "Organisation".

  • Senast uppdaterad: 2023-05-25