Trådticka på granhögstubbe. Foto: Johan Nitare

Frivilliga avsättningar

Markägarnas insatser genom frivilliga avsättningar är en viktig del i arbetet med att bevara höga naturvärden. Frivilliga avsättningar är områden med produktiv skogsmark där du själv tar ansvar för att bevara naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden.

För att skydda arealer med produktiv skogsmark förväntas du som skogsägare i stor utsträckning avsätta mark på frivillig väg. Detta eftersom den svenska skogspolitiken är utformad enligt principen "frihet under ansvar". Många skogsägare avsätter också, utan ersättning, en del av sin fastighet för att bevara dess miljövärden.

Frivillig avsättning - definition

En frivillig avsättning är enligt Skogsstyrelsens definition ett område med sammanhängande produktiv skogsmark för vilket markägare frivilligt fattat beslut om att åtgärder som kan skada dess naturvärde, kulturmiljövärde och/eller sociala värde inte ska utföras. Området ska finnas dokumenterat i plan eller annan handling.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-14