Yttranden

Skogsstyrelsen lämnar ofta synpunkter på förslag och utredningar som är ute på remiss. Här kan du ta del av våra yttranden på remisser som kommer från Regeringskansliet eller som särskilt berör vårt ansvarsområde.