person med kängor som går i en skog. Foto: Mostphotos

Organisation

Skogsstyrelsen har kontor på cirka 75 platser runtom i landet. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping.

Skogsstyrelsen leds av en generaldirektör. Ytterst ansvarig är en styrelse som utses av regeringen. Vi har två avdelningar, skogsavdelningen och administrativa avdelningen, som stödjer verksamheten. Flera av medarbetarna vid avdelningarna arbetar på de lokala kontoren.

Många av våra fältuppdrag och kontakter med skogsägare sker via våra distrikt, som är uppdelade i tre regioner

Region Nord består av sex distrikt: Norra Västerbotten, Södra Västerbotten, Västernorrland, Södra Jämtland, Norra Jämtland och Norrbotten.

Region Mitt består av sex distrikt: Dalarna, Värmland, Gävleborg, Uppsala-Västmanland, Sörmland-Örebro och Stockholm-Gotland.

Region Syd består av nio distrikt: Skaraborg-Fyrbodal, Göteborg, Jönköping, Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Östergötland.

Totalt arbetar cirka 800 personer på Skogsstyrelsen.

Ledningsgrupp

Skogsstyrelsens ledningsgrupp består av följande personer:

 • Herman Sundqvist, generaldirektör
 • Martina Trygg, avdelningschef Administrativa avdelningen
 • Staffan Norin, avdelningschef Skogsavdelningen
 • Johan Eriksson, biträdande avdelningschef Skogsavdelningen
 • Stina Moberg, regionchef Nord
 • Jonas Löfstedt, regionchef Mitt
 • Ulrika Kraft Stenlund, regionchef Syd
 • Inga-Lena Alm Larsson, HR-chef
 • Urban Wigert, kommunikationschef
 • Frank Lantz, ekonomichef
 • Andrea Airosto, chefsjurist
 • Renée Einarsson, gd-assistent.

Bildbank: bilder på ledningsgruppen

Styrelse

Skogsstyrelsens styrelse utses av regeringen och är myndighetens högsta beslutande organ. Från och med den 1 juni 2022 ingår följande ledamöter i styrelsen.

Ordförande

Mats Wiberg
Rättschef, Statens fastighetsverk 

Övriga ledamöter i styrelsen

Eva Håkansson
Senior konsult

Lisa Sennerby Forsse
fd. rektor SLU

Erik Fahlbeck
Senior rådgivare

Per Simonsson
Konsult i naturvård

Lotta Möller
Moderator och skribent inom förvaltning av naturresurser

Ingrid Petersson
fd. generaldirektör

Herman Sundqvist
Generaldirektör, Skogsstyrelsen

Personalrepresentanter

Magnus Fürst
Ordförande, ST inom Skogsstyrelsen

Lisa Classon
Ordförande, SACO Skogsvård

 • Senast uppdaterad: 2024-06-26