grupp människor som står och samtalar i lövskog

Träffar om miljösmart skogsbruk

Vill du bli bättre på att bevara och utveckla skogens miljövärden? Eller är du intresserad av att öka mängden löv i landskapet? Under 2024 erbjuder Skogsstyrelsen träffar för dig som är skogsägare eller yrkesverksam i skogen.

Många av träffarna hålls på plats i skogen, men vi ordnar även distansträffar där du deltar digitalt. 

Träffar för dig som är skogsägare

Miljöhänsyn

Hur ser skogsbrukets gemensamma målbilder för miljöhänsyn ut och varför är de viktiga? De enskilda träffarna kan fokusera på specifika teman och erbjuds både i skogen och som distansträffar.

Kulturmiljövård i skogen

Hur känner jag igen forn- och kulturlämningar och hur förhindrar jag att de skadas?

Skötsel av lövskogar

Vilka fördelar finns det med ökat inslag av löv och hur sköter jag en lövskog?

Träffar för dig som är yrkesverksam

Särskilt viktiga arter

Vill du veta mer om särskilt viktiga arter inom det område där du verkar?

Naturvårdande skötsel

Hur kan vi behålla eller förbättra önskvärda miljötillstånd i skogen?

Kulturmiljövård i skogen

Hur kan skador på kulturlämningar i skogen förhindras och vilka hjälpmedel finns?

  • Senast uppdaterad: 2024-02-12