Angrepp av törskate på tall. Foto: Joel Fjällsby

Lär dig mer om multiskadad ungskog

I norra Sverige orsakar älg och törskate de största skogsskadorna, men även knäckesjuka och gremmeniella med flera svampar orsakar skador. I utbildningen går vi igenom vad som menas med begreppet multiskadad ungskog, vilka skadesvampar det rör sig om, hur du känner igen dem samt hur du genom olika åtgärder kan förebygga och mildra effekterna av skador.

Skador i tallungskog i norra Sverige har länge oroat myndigheter och skogsägare. Redan för ett tjugotal år sedan observerades stora skador. Problematiken har sedan dess ökat i omfattning och skadorna är nu så stora att de riskerar att få samhällsekonomiska konsekvenser. De mest allvarliga skadorna orsakas av älg och törskatesvamp. För att sprida kunskap hur man upptäcker skador samt hur skador kan förebyggas och åtgärdas har Skogsstyrelsens projekt Multiskadad ungskog i norra Sverige lanserat en digital och kostnadsfri utbildning.

Utbildningen är indelad i olika avsnitt

  • Introduktion: Vad är multiskadad ungskog? Hur mår våra ungskogar?
  • Skötsel av skadade skogar
  • Törskatesvamp
  • Snöskyttesvamp
  • Knäckesjuka
  • Gremmeniella
  • Granrost, skvattramrost och grankotterost
  • Skog och vilt
  • Hitta skador i sin egen skog

Så anmäler du dig

Du anmäler dig till utbildningen om multiskadad ungskog i Skogsstyrelsens Kunskapsportal. Är det första gången du anmäler dig till en av våra utbildningar behöver du registrera ett konto via ett formulär på webbplatsen. På Kunskapsportalens sida finns mer information om hur du registrerar konto och anmäler dig. Där kan du även se andra utbildningar och träffar som Skogsstyrelsen anordnar. 

 

  • Senast uppdaterad: 2023-01-24