Regelverk för produktion och saluföring av skogsodlingsmaterial

Regelverket omfattar frökällor och kategorier av skogsodlingsmaterial, stambrev, handel med skogsodlingsmaterial mellan EU-länder och import från tredje land, kvalitetskrav vid saluföring, och krav på märkning och dokumentation vid saluföring av skogsodlingsmaterial.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-11