Virke i sågverk. Foto: Michael Ekstrand

Produkter som omfattas av timmerförordningen

Det är inte alla träprodukter som omfattas av timmerförordningen. Det är Tulltaxans varukoder som styr om en produkt omfattas eller inte. I tabellen ser du vilka produkter som omfattas.

 

Varukod Benämning
4401 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., trä i form av flis eller spån, sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former.
4403 Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor.
4406 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä
4407 Trä, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm.
4408 Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm.
4409 Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat.
4410 Spånskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor (t.ex. waferboard) av trä eller andra vedartade material, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel.
4411 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel.
4412 Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat.
4413 00 00 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former.
4414 00 Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d.
4415 Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä.
4416 00 00 Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav.
4418 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatta golvskivor samt vissa takspån (”shingles” och ”shakes”).
47 och 48 Massa och papper i kapitel 47 och 48 i Kombinerade nomenklaturen, med undantag av bambubaserade produkter och återvinningsprodukter (avfall och förbrukade varor).

9403 30,
9403 40,
9403 50 00, 9403 60,
9403 91 00

 Trämöbler
 9406 10 00 (före detta   9406 00 20)   Monteringsfärdiga byggnader
  • Senast uppdaterad: 2023-11-15