Green truck carrying pulpwood to the cargo ship in the port. Summer time. Close up. Copy space. Foto: Adobe Stock

Utrikeshandel med skogs- och skogsindustriprodukter

Här hittar du statistik om import och export av rundvirke.

Uppgifterna om handel med skogs- och skogsindustriprodukter på den här sidan är hämtade från SCB:s statistikdatabas. 

Sidan är under utveckling och kommer att kompletteras med bland annat statistik över handel med skogsindustriprodukter. 

Utrikeshandel med rundvirke

Sverige har sedan mitten av 1970-talet varit nettoimportör av rundvirke. Importen av rundvirke var under 2022 ungefär 6,5 miljoner kubikmeter medan exporten var knappt 2,2 miljoner kubikmeter.

Under 2022 ökade importen jämfört med 2021. Importen av barrvirke ökade med 2 procent till 4,1 miljoner kubikmeter och importen av lövvirke ökade med 3 procent ill 2,4 miljoner kubikmeter.

Rundvirke av barrträd omfattar KN-koder: 4403.11//21/22/23/24/25/26 enligt nuvarande system Rundvirke av lövträd omfattar KN-koder: 4403.12/41/49/91/93/94/95/96/97/98/99 enligt nuvarande system'

Exporten av rundvirke ökade kraftigt under 2022 jämfört med 2021. Exporten av barrvirke ökade med 68 procent till 2,1 miljoner kubikmeter. Exporten av lövvirke är betydligt mindre än exporten av barrvirke men även den ökade under 2002 med 47 procent till knappt 60 000 kubikmeter. 

Rundvirke av barrträd omfattar KN-koder: 4403.11//21/22/23/24/25/26 enligt nuvarande system Rundvirke av lövträd omfattar KN-koder: 4403.12/41/49/91/93/94/95/96/97/98/99 enligt nuvarande system'

Fram till mitten av 1970-talet var Sverige nettoexportör av rundvirke. År 1969 exporterade vi 1,8 miljoner ton rundvirke samtidigt som importen var knappt 230 000 ton. Se även figur 3. Uppgifterna här är i ton då det inte finns tillgång till uppgifter i kubikmeter längre bak i tiden.

År 1969-1974 är enligt SNI69-kod 12102. Från och med 1995 är enligt KN-kod 4403. Statistiken före 1995 är därför inte helt jämförbar med den från 1995 och framåt.

Mest import av rundvirke sker från Norge, Lettland, Finland och Estland. Dessa länder svarar för 95 procent av importen 2022.

Importen från Ryssland, som tidigare varit relativt stor, har under längre tid minskat samtidigt som importen från Norge ökat kraftig. Tidigare var importen från Danmark, Litauen och Tyskland ganska stor men den har minskat under senare tid.

KN-kod 4403

  • Senast uppdaterad: 2024-06-04