Bergslok. Foto Josefina Sköld. Foto: Josefina Sköld

Definitioner

I timmerförordningen finns en del centrala begrepp som kan vara bra att ha koll på.

Virke

Med virke avses stam, stubbe, grenar och toppar.

Träråvara  

Virke som har behandlats i varierande omfattning för att ingå i produkter som till exempel papper och möbler.

Olaglig avverkning

Med olaglig avverkning menas att avverkningen strider mot lagar och bestämmelser i det land där avverkningen sker. De lagar som ska följas vid avverkning i Sverige är skogsvårdslagen och miljöbalken.

Utsläppande på marknaden

Ett utsläppande på marknaden innebär att varan ska vara införtullad och finnas fysiskt inom EU. Den ska vara i en kommersiell verksamhet, antingen för distribution eller för användning i den egna verksamheten.

Verksamhetsutövare

Verksamhetsutövare är den som först släpper ut virke eller trävaror på EU:s inre marknad. Vid import är det den som står som deklarant i tulldeklarationen som är verksamhetsutövare. Verksamhetsutövare ska ha ett system för tillbörlig aktsamhet.

Handlare

Handlare är den som köper och säljer virke eller trävaror som redan har släppts ut på EU:s inre marknad. Handlare ska spara uppgifter på vem de köpt från och vem de sålt till. En handlare som säljer direkt till en konsument behöver inte spara uppgifterna om vem man har sålt produkterna till. Handlare behöver inte ha ett system för tillbörlig aktsamhet.

System för tillbörlig aktsamhet

System för tillbörlig aktsamhet är ett system där verksamhetsutövaren ska samla in information om sina produkter. Systemet ska innehålla grunduppgifter, till exempel trädarter och avverkningsländer, dokument som kan visa att virket är lagligt avverkat, riskbedömning och en plan för riskreducerande åtgärder. 

  • Senast uppdaterad: 2023-11-15