Brandliljor. Foto Josefina Sköld. Foto: Josefina Sköld

Rådgivande grupper

Skogsstyrelsen har flera rådgivande grupper som vi träffar regelbundet för att samverka i aktuella frågor.

Sektorsråd för skogliga frågor

Det nationella sektorsrådet för skogliga frågor är ett rådgivande organ till Skogsstyrelsens generaldirektör. Rådet hanterar i huvudsak övergripande skogs- och miljöpolitiska frågor. Det finns även fyra regionala sektorsråd som arbetar utifrån ett mer regionalt perspektiv.

Sektorsråd för skogliga frågor

Användarråd för skoglig statistik

Som statistikansvarig myndighet har Skogsstyrelsen ett användarråd för att diskutera frågor som rör den skogliga statistiken.

Användarråd för skoglig statistik

Centrala skogsskyddskommittén

Centrala skogsskyddskommittén (CSK) är ett rådgivande organ och referensforum för Skogsstyrelsen när det gäller skador på skog.

Centrala skogsskyddskommittén

Centrala frö- och plantrådet

Centrala frö- och plantrådet är ett rådgivande organ till Skogsstyrelsen i frågor som rör genetik via frö- och planthantering, föryngringsmetoder och föryngringsresultat.

Centrala frö- och plantrådet

Centrala samverkansgruppen skogsbruk-renskötsel

Samrådsgruppens uppgift är att vara rådgivande och diskutera principiellt viktiga frågor för båda näringarna.

Centrala samverkansgruppen skogsbruk-renskötsel

Expertkommittén för skogliga uppföljningar

I denna kommitté för vi en dialog om uppföljningsresultaten mellan Skogsstyrelsen och de stora användarna.

Expertkommittén för skogliga uppföljningar

Samverkansgrupp för förvaltning av målbilder för god miljöhänsyn

Här för vi en dialog om fortsatt implementering och utveckling av målbilderna för god miljöhänsyn.

Samverkansgrupp för förvaltning av målbilder för god miljöhänsyn

Skogssektorns jämställdhetsråd

Skogssektorns jämställdhetsråd är ett nationellt forum för dialog och samverkan i syfte att nå en jämställd skogssektor.

Skogssektorns jämställdhetsråd

  • Senast uppdaterad: 2024-06-25