Bilden visar en enkel kvadratmeteruta för att uppskatta antalet bokplantor i föryngring av bok.  Foto: Jenny Leyman

Statistik

Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för statistik om produktion, sysselsättning samt miljö och sociala frågor i skogsbruket.

Här på statistiksidorna finns statistik som ingår i Sveriges officiella statistik och resultat från andra undersökningar.