Kvinna ute i skogen iklädd glasögon och mössa med Skogsstyrelsens logotyp. Foto: Marita Edlund

Din personliga skogskonsulent

Behöver du röja på din skogsmark, men är osäker på hur man bäst går till väga? Funderar du på att bygga en skogsbilväg och behöver råd om hur det går till i praktiken? Vill du utveckla din fastighet genom bättre nyttjande av din skogsbruksplan? Det finns lika många sätt att sköta en skog som det finns skogsägare och kunskapsbehoven varierar över tid. Med Din personliga skogskonsulent får du ett värdefullt kunskapsstöd kring frågor som rör skogliga åtgärder just när du behöver det.

Upplägget baseras på dina önskemål och behov av kunskaps­stöd och kan anpassas vidare i den riktning du själv önskar allt eftersom nya frågor dyker upp. Tjänsten utförs på den plats som passar dig bäst - antingen i fält, via telefon eller på något av våra kontor. Vi erbjuder regelbundna återkommande konsultationer eller konsultationer vid enstaka tillfällen. En konsultation kan vara alltifrån två timmar till en hel dag. Om du har en aktuell skogsbruksplan så är den ett utmärkt underlag att utgå ifrån när du vill diskutera möjligheter och förutsättningar för din skogsfastighet.

Genom Din personliga skogskonsulent kommer vi även erbjuda konsultation inom aktuella ämnen som det finns ett särskilt intresse kring, utifrån en aktiv omvärldsbevakning och lyhördhet inför ditt behov av information. Det kan exempelvis handla om utveckling av skogspolitiken, nya eller förändrade lagar, skogsskador eller klimatförändringar som påverkar skogsbruket.

Vår stora geografiska spridning och goda lokalkännedom gör att vi som enda aktör kan erbjuda denna tjänst över hela landet. Med vårt oberoende förhållningssätt och stora tillgång till hög kompetens inom hela det skogliga området, vill vi vara ditt beslutsstöd över tiden. Efter konsultationen får du en kort dokumentation som beskriver vad vi har pratat om.

Exempel på vad vi kan erbjuda dig:

  • Konsultation om produktionsåtgärder (plantering, röjning, gallring, föryngrings­avverkning) - ute i specifikt bestånd.
  • Röjningskonsultation eller konsulta­tion om röjningsbehovet och hur du planerar din röjning - i fält.
  • Fördjupad konsultation om skogliga frågor, exempelvis sälja virke, beställa skogs­vårdstjänster, vägfrågor.
  • Fastighetsanpassad konsultation utifrån innehållet i din skogsbruksplan
  • Beståndsvis konsultation om vilken hänsyn som är lämplig inför en föryngringsavverkning - i fält.
  • Fastighetsanpassad konsultation om viltanpassad skogsproduktion, exempelvis viltskador, betesproblematik, föryngringsfrågor, hjortdjurens påverkan på sko­gen, foderskapande åtgärder.
  • Senast uppdaterad: 2023-06-07