Röjning i motljus. Foto: Malin Grönborg

Att beställa röjning

Tidsbrist är en vanlig orsak till att ungskogar inte blir röjda som de ska. Hinner du inte röja, trots att du har både kunskap och erfarenhet, är det en bra idé att köpa tjänsten.

Det är lätt att underskatta den arbetsinsats som krävs för att röja i skogen. Den tid som behövs kanske du som skogsägare hellre använder till annat.

Välj bland flera olika utförare

Som skogsägare kan du beställa arbetet direkt från ett specialiserat skogsvårdsföretag. Du kan också ta hjälp av en virkesköpare eller skogsinspektor som kan erbjuda röjning eller förmedla kontakter.

Tänk på att om du anlitar en privatperson som inte är företagare med F-skattsedel så blir du formellt arbetsgivare. Då är det du som är ansvarig för arbetsmiljö och säkerhet.

Att tänka på innan du påbörjar arbetet:

 • Vilket är ditt mål med det bestånd du ska röja?
 • Hur många stammar per hektar ska finnas kvar efter röjning?
 • Har du särskilda instruktioner om hur lövträd ska hanteras?
 • Vilken annan miljöhänsyn ska du ta?

Priset varierar mellan olika röjningsobjekt

Priset på röjning varierar stort mellan olika röjningsobjekt. Det som påverkar priset är

 • skogens höjd och täthet
 • storlek på och gångavstånd till objektet
 • terrängens utseende, främst ytstruktur och lutning
 • om du har andra affärer med den som ska röja.

Om du ska röja en stor areal kan det löna sig att ta in flera anbud.

Var en aktiv beställare

Det finns många faktorer att ta upp när du beställer röjning. Fråga den du anlitar om du är osäker eller undrar över något. Samla de överenskommelser du och utföraren gjort i ett kontrakt. Viktiga saker att komma överens om är

 • avgränsning av det område du ska röja
 • vad röjningen kostar, per timme eller för hela röjningsobjektet
 • när arbetet ska påbörjas och vara slutfört
 • röjningsinstruktioner som trädslagsval, stamantal efter röjning, stamval och utformning av miljöhänsyn
 • protokoll från uppföljning och sättet att återrapportera till dig som beställare.

Följ upp röjningen

Uppföljningen blir betydligt enklare med ett kontrakt över vad som ska utföras och med en god återrapportering från utföraren. Uppföljningen bör innehålla följande frågor:

 • Är hela den överenskomna arealen röjd?
 • Är hänsyn taget till natur-, kultur- och rekreationsvärden enligt överenskommelsen?
 • Är stamantal per hektar i kvarvarande bestånd enligt överenskommelse?
 • Är trädslagsval och stamval enligt överenskommelse?

Känner du dig osäker kan du ta hjälp av en oberoende fackkunnig för att bedöma arbetet.

 • Senast uppdaterad: 2023-12-20