Drönarbild över skog och vatten. Foto: Patrik Svedberg

Om Skogsstyrelsens Produkter och tjänster

Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är benämningen på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är experter inom det skogliga området och erbjuder ett utbud bestående av cirka 50 fasta tjänster.

Utöver vårt fasta utbud erbjuder vi skräddarsydda tjänster som utformas efter dina önskemål. Våra styrkor är hög kompetens och ett opartiskt förhållningssätt, kombinerat med en rikstäckande geografisk spridning och mycket god lokalkännedom.

Villkor och reklamationer

För att komma till våra allmänna villkor och vår reklamationsblankett, se Relaterade dokument.

Kompetens och erfarenhet

Skogsstyrelsens Produkter och tjänster har lång tradition som en ledande aktör inom det skogliga området. Genom åren har vi hunnit samla på oss mycket värdefull erfarenhet och kunskap som kommer dig som kund tillgodo. Vi har tillgång både till smal spjutspetskompetens och till bred generalistkompetens, vilket gör att vi kan anpassa den kompetens vi erbjuder enligt ditt önskemål.

Vi är opartiska

Uppdragsverksamheten hålls separerad från myndighetens övriga arbete och är självfinansierad. Vi är opartiska och styrs inte av påverkan från någon yttre aktör. Det betyder att när du anlitar oss får du alltid en helt neutral bedömning i tjänsten, gjord helt utan att exempelvis drivas av ett vinstintresse. Detta ger dig som kund en grundtrygghet när du anlitar oss.

Geografisk täckning med lokal förankring

En avgörande framgångsfaktor för oss är vår mycket goda lokalkännedom. Vi finns över hela landet på närmare 100 platser. Det gör att vi alltid finns nära dig och vi känner väl till de områden där du eller ditt behov finns. När det gäller geografisk täckning är vi därmed oslagbara på marknaden.

Hög kapacitet

I vår verksamhet erbjuder vi hela vår tillgängliga kompetens, vilket betyder att du som kund i dagsläget har tillgång till cirka 800 personers individuella och samlade kompetens. Som kund hos oss får du därmed tillgång till en unik kombination av kapacitet och kompetens.

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Kvalitet och miljö ligger oss givetvis varmt om hjärtat. Delar av uppdragsverksamheten är certifierad enligt Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:4. Certifieringen innebär att vi kan erbjuda tjänster till certifierade skogsägare, som har krav på sig att de skogsentreprenörer de anlitar ska vara PEFC-certifierade. Vår verksamhet är också miljöcertifierad enligt ISO 14001.

SYN och Säker Skog

Vi är aktiva i Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) som har till uppgift att främja en, för skogsbruket, positiv utveckling inom praktisk yrkesutbildning och arbetsmiljö.

Vi samverkar också med Säker Skog som är en förening vars uppgift är att verka för en bättre arbetsmiljö och färre olyckor i samband med motorsågs- och röjsågsarbete inom det småskaliga skogsbruket.

Upplägget i många av våra utbildningar följer SYN:s och Säker Skogs riktlinjer.

  • Senast uppdaterad: 2023-06-07